Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

bezsenna
3557 4090
7534 eae7
Reposted fromsavatage savatage viasilence89 silence89
bezsenna
bezsenna
0130 ba91
Reposted fromfelicka felicka viasilence89 silence89
bezsenna
6533 0b18
Reposted fromursa-major ursa-major viasilence89 silence89
bezsenna
7811 a07c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
bezsenna
9995 c36d 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viasilence89 silence89
bezsenna
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasilence89 silence89
bezsenna
bezsenna
bezsenna
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viatysiace-mysli tysiace-mysli
bezsenna
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viaesperantoo esperantoo
bezsenna
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
bezsenna
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
bezsenna
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
bezsenna
0918 a5cd
Reposted from21gramow 21gramow viaSkydelan Skydelan
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaSkydelan Skydelan
bezsenna
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaczoo czoo
bezsenna
bezsenna
4394 762b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl