Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

bezsenna
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaselsey selsey
bezsenna
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
bezsenna
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
bezsenna
4886 ad9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavivre1 vivre1
bezsenna
1307 243f
bezsenna
5971 a04c
bezsenna
7771 48d0
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagatojaa agatojaa
bezsenna
6560 995c
Reposted fromnazarena nazarena viaagatojaa agatojaa
bezsenna
5940 f8cc
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaagatojaa agatojaa
bezsenna
[...] Niech ją wyproszą, jeśli uznają, że chwila nie jest odpowiednia. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie chciała, żeby ją zaliczono do tych, którzy z przesadnej delikatności, a częściej ze zwykłego tchórzostwa odsuwają się od przeżywających ciężkie chwile przyjaciół.
— Camilla Läckberg-Kamieniarz
Reposted byzagubionawcodziennoscizagubionawcodziennoscidoopemadamebutterfly
bezsenna
bezsenna
bezsenna
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viaagatojaa agatojaa
bezsenna
4546 a555
Reposted fromaammaazing aammaazing viaagatojaa agatojaa
bezsenna
6837 2841 500
I jestem w raju...
Reposted fromfairyland fairyland viaagatojaa agatojaa
bezsenna
bezsenna
2435 d4e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaagatojaa agatojaa
bezsenna
2230 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatojaa agatojaa
bezsenna
 
Reposted fromfriends friends viaagatojaa agatojaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl