Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

bezsenna
0340 f21c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
bezsenna
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
7336 64e3 500
0844 1d3c

uconstruction:

Late Spring • Directed by Yasujirō Ozu 1949

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSkydelan Skydelan
bezsenna
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viaSkydelan Skydelan
bezsenna
'Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi..'
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viaSkydelan Skydelan
bezsenna
5939 86ec 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
bezsenna
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
bezsenna

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaSkydelan Skydelan
bezsenna
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaSkydelan Skydelan
bezsenna
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viaSkydelan Skydelan
bezsenna
9509 2122 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
bezsenna
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89
bezsenna
4965 a74c
Reposted fromscorpix scorpix viasilence89 silence89
bezsenna
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89
bezsenna
bezsenna
bezsenna
4716 d264
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
bezsenna
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSkydelan Skydelan
bezsenna
0461 fdf1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl