Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

bezsenna
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
bezsenna
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viaselsey selsey
bezsenna
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaselsey selsey
bezsenna
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadolinasmokow dolinasmokow
bezsenna
bezsenna
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaczoo czoo
bezsenna
2819 a36a 500
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty
bezsenna
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viasilence89 silence89
bezsenna
4519 0d4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
bezsenna
- Co sprawia, że człowiek zaczyna nienawidzić sam siebie? - Może tchórzostwo. Albo nieodłączny strach przed popełnieniem błędów, przed robieniem nie tego, co inni oczekują.
— Paulo Coelho "Weronika postanawia umrzeć"
bezsenna
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
bezsenna
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
bezsenna
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
bezsenna
Reposted fromjasminum jasminum viaanecianow anecianow
bezsenna
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
bezsenna
6204 4243
bezsenna
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
bezsenna
bezsenna
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viaanecianow anecianow
bezsenna
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl