Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

1225 ccf6
Reposted fromhawke hawke viasilence89 silence89
bezsenna
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viasilence89 silence89
bezsenna
4114 6d04
Reposted fromagridoce agridoce viasilence89 silence89
bezsenna
bezsenna

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

August 15 2017

bezsenna
4619 c0e8
bezsenna
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viabesomeoneelse besomeoneelse
bezsenna
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viabesomeoneelse besomeoneelse
bezsenna
4422 342c 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viamyszkaminnie myszkaminnie
bezsenna

Chwytam się różnych rzeczy,
śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
czułości dziecka, wyjazdów,
wierszy Różewicza,
snu, jabłek, porannej gimnastyki,
rozmów o błogich własnościach witamin,
wystaw awangardowej sztuki,
spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
muzyki Pandereckiego,
żywiołowych katastrof w obcych krajach,
rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
nauki włoskiego języka,
sympatii dla psów, kalendarza.

Chwytam się wszystkiego,
żeby się nie zapaść
w przepaść

— Anna Świrszczyńska
Reposted fromumierajstad umierajstad viamyszkaminnie myszkaminnie
bezsenna
Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie. 
— Donald Trump
Reposted fromranamali ranamali viamyszkaminnie myszkaminnie
bezsenna
2638 c8a1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabesomeoneelse besomeoneelse
bezsenna
4500 ada0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
bezsenna
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viaczoo czoo
bezsenna
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczoo czoo
bezsenna
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viamyszkaminnie myszkaminnie
5661 6b99 500
Reposted fromamatore amatore viaanecianow anecianow
bezsenna
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
bezsenna
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaaanetaxx aanetaxx
bezsenna
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl