Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

bezsenna
5289 fc33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
bezsenna
1016 dd67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
Sponsored post
feedback2020-admin
bezsenna
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
bezsenna
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaSkydelan Skydelan
bezsenna
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viaSkydelan Skydelan
bezsenna

February 15 2019

bezsenna
bezsenna
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viadoope doope
bezsenna
Jeśli ona jest niesamowita, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie niesamowita. Jeżeli jest warta Twoich wysiłków, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, wtedy jest jasne, że to Ty nie jesteś jej wart.
— Bob Marley
Reposted from3freya 3freya viadoope doope
bezsenna
... tego, co Ty widzisz, nikt inny nie widzi Choćby widział dużo więcej.
— 14.02
bezsenna
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
bezsenna
6848 3010
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaSkydelan Skydelan
bezsenna
0721 fb5f
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viaSkydelan Skydelan
9373 ce8c 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaSkydelan Skydelan
bezsenna
8938 6501
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

June 02 2018

bezsenna
Powiedziałabym jej, że nigdy wiele nie rozmawialiśmy ani nawet nie patrzyliśmy na siebie, ale to nieważne, bo patrzyliśmy razem na to samo niebo, co może nawet jest rzeczą bardziej intymną niż patrzenie sobie w oczy. Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— "Żółwie aż do końca" John Green
Reposted bySkydelanSkydelandissapointedbutnotsuprisedbluejaneSurvivedGirlpodkreslajmnieohmydeerasylopathtrytorunawayultrafioletowaidosk8parradisee

April 27 2018

bezsenna
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
— myfuckingreality.soup.
bezsenna
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanecianow anecianow
6151 1643 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...