Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

bezsenna
9357 416e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatysiace-mysli tysiace-mysli
bezsenna
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaTewi Tewi
Sponsored post
feedback2020-admin
bezsenna
mogę tej nocy zostać u ciebie i wtulić się  i poczuć szczęście?
— na chwilę
Reposted fromaisajo aisajo viaTewi Tewi
bezsenna
Reposted fromshakeme shakeme viarybasferyczna rybasferyczna
bezsenna
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viaindiferencia indiferencia
bezsenna
bezsenna
Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
0765 4bdb 500
Reposted fromwestwood westwood viabesomeoneelse besomeoneelse
bezsenna
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viabesomeoneelse besomeoneelse
bezsenna
Wycofanie się jest bardzo częstym elementem obronnym. Wydaje się łatwiejsze niż próba zmiany czy nawet rozmowy. A przecież niekoniecznie trzeba się od razu umawiać na tak zwaną poważną rozmowę - to wielu przerasta. Czasem wystarczy coś powiedzieć mimochodem i zobaczyć, co się wydarzy.
bezsenna
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
bezsenna
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
bezsenna
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
bezsenna
7758 59c0 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSkydelan Skydelan
bezsenna
7558 447a
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
bezsenna
7489 7532 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
bezsenna
1483 befc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
bezsenna
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
bezsenna
bezsenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...